İngilizce


Koşuyolu İngiliz Kültür Anaokulunda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerini de destekleyen İngilizce eğitim programı profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. İngilizce iletişim ve eğitim dili olarak gün içindeki bütün aktivitelere (eğitim, yemek, özbakım…) eşlik etmektedir. Bu şekilde çocuklar İngilizceyi bir ders olarak değil, iletişim dili olarak benimsemekte, öğretmenleriyle kurdukları sıcak ilişki sayesinde farkında olmadan ikinci bir dili anlamaya ve kullanmaya başlamaktadırlar.

Amaç, çocuğun öğrenme isteğini en üst düzeye çıkarıp 2. dil olarak İngilizceyi anadili gibi severek öğrenmesini sağlamaktır. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, sarmal bir yapıya sahip, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar.